Škola

Chceme, aby došlo k dohodě mezi obcí a  městem Králův Dvůr a naše děti mohly navštěvovat školy v Králově Dvoře.

Nesouhlasíme se záměrem stavět v Trubíně malotřídku. Nechceme se vracet do 50. let minulého století, kdy se děti z více ročníků učily v jedné třídě společně. Chceme moderní školu pro naše děti, která patří do 21. století. Navíc by tato malotřídka vyřešila pouze problém pro první stupeň základní školy. Jak by se pak řešil druhý stupeň?

Školka

Rodiče dětí v předškolním věku mají velký problém umístit své děti ve školkách v okolních obcích. Je nutné co nejdříve začít řešit výstavbu moderní školky v Trubíně. Jsme velmi rádi, že vedení obce začalo řešit nákup pozemku pro výstavbu školky. Chceme, aby příjmy z dotací byly použity na výstavbu moderní školky pro trubínské děti.