O nás

Náš spolek pořádá Sousedská setkání, která jsou otevřená všem sousedům. Setkání probíhají v ulici Slunečná, kde v přátelské atmosféře diskutujeme společná témata. Naším cílem je podpořit komunitní život v Trubíně a vytvořit atraktivní a klidný prostor pro bydlení a odpočinek.

Spolek má v současné době 25 členů a 40 podporovatelů.

Spolek v současné době nehospodaří s žádnými finančními prostředky.