Sběr podpisů pro vypsání referenda

Vážení sousedé,

ve dnech 12. až 18. května proběhne v naší obci sběr podpisů pro vypsání referenda o tom, zda se staneme osmou městskou částí Králova Dvora. Rádi bychom Vám poskytli ucelený přehled informací, které k tomu byly zveřejněny.

Výhody, o kterých jsme pevně přesvědčeni, jsme popsali v našem prvním dopise a také v článcích zastupitelů p. Chalupy a p. Mlynáře.

Některé názory paní starostky uveřejněné v posledním čísle Trubíňáku bohužel nejsou pravdivé, což dokládají slova pana starosty Vychodila, která vyšla v článku s názvem Trubín pod Králův Dvůr ANO či NE v dubnovém čísle Zpravodaje Králova Dvora.

Zde pan starosta potvrdil, že v Králově Dvoře je v současné době mnoho pozemků, které jsou vhodné k zastavění. Současné vedení radnice Králův Dvůr zastavilo rozšiřování územního plánu města a dokonce v projednávané změně územního plánu není žádná nová lokalita určena k bydlení. Povinnost zajistit pro dotčené lokality územní studii pak dává městu Králův Dvůr velké možnosti ovlivnit rozvoj dané lokality.

V případě připojení Trubína pan starosta potvrdil, že naše děti získají PŘÍSTUP do moderní základní školy v Králově Dvoře, kde je dostatek volných míst i pro okolní obce. Obce Otročiněves, Nový Jáchymov i Hudlice již podepsaly smlouvu o školské spádové oblasti na školní rok 2018/2019, což znamená, že jejich děti mohou chodit do moderní školy v KD. Stejně tak budou moci děti z Trubína navštěvovat školku, neboť město Králův Dvůr rozšiřuje její kapacity.

Ve svém článku pan starosta zcela jasně vyjádřil, že v případě kladného rozhodnutí bude určitě město Králův Dvůr přistupovat k Trubínu stejně ROVNOCENNĚ jako ke stávajícím městským částem.

Proto Vám současně s tímto dopisem připojujeme celé číslo zpravodaje, abyste si i Vy mohli dotvořit vlastní jasný postoj k tomu, kam by se měla naše obec do budoucna ubírat, aby se z ní stala ZDRAVÁ, KULTIVOVANÁ, PROSPERUJÍCÍ a MODERNÍ městská část Králova Dvora.

Věřte, že nejsme žádní buřiči, jsme obyvatelé, kteří mají své místo k životu rádi a chceme pro něj to nejlepší, což vidíme v připojení Trubína k městu Králův Dvůr.

V příštích dnech obejdeme naši obec s podpisovým archem pro vypsání referenda o tom, zda se staneme osmou městskou částí Králova Dvora. Prosím uvědomte si, že svým podpisem pouze souhlasíte s vypsáním referenda, nikoliv s vlastním připojením Trubína ke Královu Dvoru. Chceme dát možnost všem občanům Trubína na základě jejich všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva SVOBODNĚ a DEMOKRATICKY se v referendu rozhodnout.

Budeme rádi, pokud podpoříte vypsání referenda svým podpisem a přijdete v něm svobodně vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv.

Pokud bychom Vás nezastihli doma, můžete se nám ozvat na telefonní číslo 702 578 649 nebo se můžete zastavit na adrese Slunečná 172 či v Trubínské stodole v úterý 15.5. a ve středu 16.5. v čase 18,00 – 20,00, která bude otevřena pro sběr podpisů.

Děkujeme Vám za seriózní zvážení svého postoje k možnosti, aby se Trubín stal osmou městskou částí Králova Dvora, neboť toto rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní kvalitu života v Trubíně.

Přejeme Vám příjemné jarní dny.

P.S. Zpravodaj KD byl se souhlasem města námi zakoupen z vlastních prostředků

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Tomáš Dočkal. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.