Postup pro vyhlášení konání místního referenda

Vážení sousedé,

rádi bychom vás informovali, že 22. března přijalo zastupitelstvo města Králův Dvůr usnesení, ve kterém schvaluje možnost připojení Trubína ke Královu Dvoru za předpokladu, že se v Trubíně uskuteční referendum a většina občanů se vysloví pro připojení.

Chceme dát možnost všem občanům Trubína na základě jejich všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva svobodně se v referendu rozhodnout, zda se chtějí stát osmou městskou částí Králova Dvora.

Stručně shrnujeme postup pro VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu:

Návrh na konání referenda může být podán, pokud jej na podpisovém archu podpořilo svým podpisem alespoň 30 % oprávněných osob, v našem případě 102 občanů.

Návrh na konání referenda spolu s podpisovými listinami předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu. V případě, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, považuje se takový návrh po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru je předložen k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.

Zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne o vyhlášení místního referenda a zároveň stanoví den jeho konání.

Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob. V našem případě se jedná o 170 občanů.

Děkujeme za Vaši pozornost k přínosům i negativům připojení ke Královu Dvoru, neboť toto rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní kvalitu života v Trubíně.

Budeme rádi, pokud podpoříte vypsání referenda svým podpisem a přijdete v něm svobodně vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Tomáš Dočkal. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.