Změny územního plánu

Nechceme, aby se navrhovanými změnami Územního plánu stal z Trubína satelit bez potřebné infrastruktury, od zastupitelstva budeme požadovat snížit plochu určenou pro další bytovou zástavbu.
Níže publikujeme naše stanovisko k článku paní starostky uveřejněném v Trubíňáku.

Argumenty starostky Argumenty spolku
Zrušení etapizace: Došlo k zástavbě ploch, které jsou vzdáleny od centra obce. Není pravda, že developeři mají povinnost vybudovat školské zařízení. Tato podmínka v UP není. Zrušením etapizace dojde k povolení dalších stavebních lokalit pro výstavbu, bez nutnosti řešení kapacit škol a školek!
Zrušení etapizace povoluje stavět na plochách B14 a B15 = 14+40 = 54 domů. Není nutné, aby předtím došlo k zastavění 65% parcel na plochách B11 + B12 + B13 = 20+25+45= 90 domů.
Po zrušení etapizace dojde k přesměrování dopravy z lokalit B14 + B15 na ulici Trubínská a zásadnímu nárůstu dopravní zátěže na Trubínské ulici!
Zastupitelstvo by mělo požadovat vznik regulačního plánu pro toto území, který zaváže developery postavit občanskou vybavenost a komunikace.