Aktuální vývoj ve vedení obce:

Ve čtvrtek 26.8.2021  rezignovala starostka Alena Nováková, v úterý 31.8.2021 rezignovala místostarostka Monika Krajlová. 

9. září rezignovali další 3 členové zastupitelstva.

Neuváženou rezignací starostky a místostarostky obec přišla o schválenou dotaci na opravu komunikací K Cihelně a Za Úvozem ve výši ca. 8,5 mil. Kč.  

 

 

 

Vážení sousedé,

v současné době jsme malou obcí na okraji Králova Dvora s rozpočtem, který nám poskytuje jen omezený prostor pro investice do občanské vybavenosti a služby pro vlastní občany. Investice do obecní infrastruktury budou závislé na nejistých dotacích. Naše obec má k 31.12.2016 objem dlouhodobých závazků (dluhů) 7 mil Kč.

Dovolujeme si Vám předložit řešení, jak finanční situaci obce výrazně zlepšit, přinést do obce potřebné investice a rozšířit nabídku služeb obce pro občany Trubína. Pojďme z Trubína učinit městskou část Králova Dvora a stát se jeho osmou městskou částí. Přinese nám to v nedaleké budoucnosti následující výhody a také nevýhody.

Výhody:

+    Do Trubína bude prodloužen červený autobus MHD Beroun Králův Dvůr linky B z Počapel po trase Trubínská, K Cihelně a Hlavní (po rekonstrukci křižovatky Slunečná/K Cihelně a ulice K Cihelně)

+    Výdaje na místní správu 850.000 Kč budou každoročně investovány do rozvoje Trubínské infrastruktury. Jedná se o výdaje na provoz obecního úřadu a mzdu uvolněného starosty. Prosím uvědomte si, že naše obec měla v roce 2016 daňové příjmy 4 mil Kč, z této částky bylo vynaloženo 580tis. na náklady na vedení obce, což činí 15% daňových příjmů.

+    Naše děti získají okamžitý přístup do moderní základní školy v Králově Dvoře a do mateřských škol v Králově Dvoře

+    Bude postaven chodník z Počapel do Trubína, je připraven geometrický plán včetně řešení pozemků na území města Králův Dvůr

+    Skokově dojde ke zvýšení hodnoty nemovitostí minimálně o 15%

+    Senioři získají možnost pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v Králově Dvoře, Plzeňská 152

+    Bude zajištěna kvalitní zimní a letní údržba silnic, chodníků a veřejné zeleně stejným způsobem jako nyní probíhá v Králově Dvoře

+    Nebude vybírán poplatek za svoz tříděného odpadu

+    Svoz BIOodpadu bude zdarma, svoz komunálního odpadu nebude placený podle počtu odvozů popelnice, možnost zdarma využít sběrný dvůr v Berouně.

+    Nebude vybírán poplatek ze psů – za 1. a 2. psa

+    Žádosti o dotace z veřejných rozpočtů pro Trubín budou zpracovávat zástupci města Králův Dvůr, který je  v podávání žádostí velmi úspěšný.

Nevýhody:

 • Správa obce nebude prováděna vlastním uvolněným starostou, ale bude patřit pod město Králův Dvůr.
 • Poplatek za svoz odpadu bude činit 700 Kč ročně za dospělého a 600 Kč za děti a seniory.

 

Podle našeho názoru připojení ke Královu Dvoru nijak neohrozí spolkový život v obci. Město Králův Dvůr významně finančně podporuje sport a kulturu, každoročně vypisuje kulturní a sportovní granty, zábavy, Mikuláš, dětský den, čarodějnice, výtvarné tvoření apod. se v Trubíně budou konat stejným způsobem i nadále.

Rádi bychom, aby se o uvedených přínosech i negativech začalo mezi občany seriozně diskutovat a následně se uskutečnilo referendum o tom, zda se Trubín stane městskou částí Králova Dvora, stejně jako se k městu Králův Dvůr připojily Záhořany v roce 2000. Pokud máte příležitost diskutovat s občany této městské části, zeptejte se prosím na jejich názor. Podle našich zkušeností výhody z připojení ke Královu Dvoru výrazně převážily nad negativy a připojené městské části Králova Dvora se úspěšně rozvíjejí. Podle Zákona o místním referendu je třeba pro vyhlášení referenda zastupitelstvem obce 30% oprávněných osob, což v současné době činí 102 dospělých občanů. V referendu budeme pokládat otázku „Souhlasíte, aby se obec Trubín stala osmou městskou částí Králova Dvora?“

Děkujeme za Vaši pozornost k přínosům i negativům připojení, neboť toto rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní kvalitu života v Trubíně. 

 

 

 

Vážení sousedé,

původně jsme chtěli založit pouhý osadní výbor, s jehož pomocí bychom mohli lépe komunikovat s vedením obce. Osadní výbor však byl zastupitelstvem zamítnut, proto jsme se rozhodli založit zapsaný spolek.

POSLÁNÍ SPOLKU

Sledovat společný zájem občanů, developerů a veřejné správy pro vytvoření atraktivního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, komunitní život, nerušící výrobu a odpočinek, odpovídající současným i budoucím potřebám.

Budeme usilovat o to, aby:

 • navrhovanými změnami Územního plánu nevznikl z Trubína satelit bez potřebné infrastruktury
 • od zastupitelstva budeme požadovat snížit plochu určenou pro další bytovou zástavbu
 • došlo k výstavbě moderní školky v Trubíně
 • byla zajištěna spádové oblasti pro naše děti do škol v Králově Dvoře
 • byla vybudována chybějící občanská vybavenost
 • nedošlo k nárůstu dopravního zatížení v Trubíně, nevznikaly zde průmyslové zóny
 • došlo k vytvoření atraktivního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, komunitní život i odpočinek
 • o ochranu přírody a krajiny a ochranu životního prostředí
 • informace od vedení obce byly transparentní, elektronicky dostupné každému občanovi

  To vše chceme pro současnou i budoucí generaci.